Maj 17, 2017

KONTAKT

Jan Brożyński
czart@czart.org
tel. 600 674 715
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Adam Florczyk
florczyk.adas@gmail.com
tel. 504 757 519

Ewelina Ignaszak-Stolarska
stolarska@rok.czestochowa.pl
tel. (34) 324 46 51
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a